PÄÄKIRJOITUS

UUDISTUMALLA SYKSYÄ KOHTI

Lomakausi lähestyy loppuaan ja suurin osa meistä on palannut takaisin työn ääreen. Meille kaikille on tärkeää, että välillä on mahdollisuus irtautua työrutiineista ja suunnata ajatukset muihin aktiviteetteihin ja harrastuksiin. Nyt toimistolla on nähtävissä ja koettavissa positiivista innostusta ja energiaa. Monet työasiatkin tuntuvat selkiytyneen loman aikana.

Aloitimme Samlinkissa laajamittaisen toimintamallien uudistamisen jo ennen lomia. Pääosin uudistusten ja toimintakokonaisuutemme ketteröittämisen toimeenpano ja käyttöönotto tapahtuvat syksyn aikana. Kuljemme kohti SAFe-viitekehyksen (Scaled Agile Framework) määrittämää toimintamallia, jota olemme muokanneet omaan toimintaympäristöömme sopivaksi. Uudistusten keskeisenä tavoitteena on parantaa asiakaskokemusta. Parempi asiakaskokemus muodostuu tehokkuuden parantumisesta, laadun kohoamisesta, läpinäkyvyyden lisääntymisestä ja nopeammista toimituksista. Muutos on suuri ja koskee koko meidän organisaatiotamme asiakasrajapinnasta yksittäiseen sovelluskehittäjään saakka. Yhteistyö asiakkaiden kanssa tiivistyy entisestään ja asiakkaiden liiketoiminnalliset prioriteetit ohjaavat vahvasti kehitystiimien työtä.

Olemme esitelleet uutta toimintamallia joukolle asiakkaitamme ja ensivaikutelmissa on ollut aistittavissa positiivista innostusta. Tämä rohkaisee meitä etenemään ja vahvistaa uskoamme muutosten oikeasta suunnasta. Keväällä uudistetun strategiamme keskeinen tavoite on ’Menestyminen asiakkaiden kanssa’. Uuteen toimintatapaan siirtyminen on tärkeä osa yhdessä menestymistä.

Pentti Unkuri