KOLUMNI

Parhaat mahdolliset tiimit ovat organisaation perusrakenne

”Olipa kerran tiimi - oikea moniosaava ja luonteeltaan pysyvä tiimi. Tiimissä oli riittävä määrä yhteistä perusosaamista yhteistyön mukautuvuuden takaamiseksi, mutta myös paljon erikoisosaamista kokonaisuuksien tekemiseksi alusta loppuun. Tiimin työskentelyä kuvasi jatkuva tiivis yhteistyö, työhön liittyvän ajattelun ja tekemisen yhdistäminen sekä työn vaatima dynamiikka.”

Tämän kaltaisessa tiimissä asioita valmiiksi saava yksikkö on ensisijaisesti tiimi, eivät sen yksilöt. Tiimin valmiiksi saamasta työstä ei pysty erottamaan yhtä ainoaa henkilöä, joka teki työn. Toimivassa systeemissä ei yksilöiden suorituksen ympärille ole tarpeen piirtää raja-aitoja. Perusajatus ei ole teen minun hommani, vaan teemme tätä yhdessä. Tavoite tuottaa asiakkaalle kokonaisvaltaisesti arvoa vaatii tätä.

Perinteinen johtajan työhön liittyvä ajattelu korostaa yksilöitä ja yksilöiden tekemiä suorituksia. Ajatus tiimistä tuotannon yksikkönä on siinä ajattelussa jopa epälooginen. Työtä allokoidaan työntekijöiden työajan mukaan prosentteina eri puolille, ja yksittäisten erikoisosaajien ajatellaan tekevän oman hommansa kaikkein tehokkaimmin erillään. Johtamisen tavat, järjestelmät ja työkalut on valjastettu tukemaan perinteistä ajattelua.

Me Samlinkilla olemme omaksuneet uutta johtamisajattelua ja tiimiytämme organisaatiotamme kovaa vauhtia. Myös oma henkilökohtainen kokemukseni tukee tätä meidän jo liikkeelle laittamaa tiimikeskeisen toiminnan rakentamista.

Kun tiimistä tulee pääasiallinen tuotannon yksikkö, resurssoinnin, jota organisaatio suorittaa, on oltava parhaiden mahdollisten tiimien rakentamista. Tai tarkemmin: edellytysten luomista, josta parhaat mahdolliset tiimit syntyvät ja kehittyvät.

Tämän ymmärryksen valossa tiimistä tulee organisaation rakenteen perusta. Me jatkamme työtä ja rakennamme Samlinkissa toimivan tiimiorganisaation tuottamaan asiakkaille lisäarvoa ja kehittämään omaa toimintaamme uudelle tasolle.

"Tiimin valmiiksi saamasta työstä ei pysty erottamaan yhtä ainoaa henkilöä, joka teki työn."