VALOKEILASSA

Intra- ja extranetit: Konsepteissa moni asia on valmiiksi ratkottu

Tehokkuutta yhteistyöhön, järkeä tiedon hallintaan sekä avoimempaa vuorovaikutusta ja läpinäkyvämpää viestintää. Yritykset eri toimialoilla painivat samojen haasteiden parissa.

– Ratkaisuiksi nousevat monipuoliset intra- ja extranetpalvelut, joiden käyttöönottoa helpottavat toimivat teknologiat sekä mietityt konseptit, lupaa sähköisen työympäristön ratkaisualueesta Samlinkissa vastaava Heikki Koskela.

SHAREPOINTIN ETUINA INTEGROITAVUUS JA MONIPUOLISUUS

Samlinkin intra- ja extranetit toteutetaan Microsoft SharePoint -alustalle. Samlinkin ratkaisukonsultti Mikko Korhonen listaa alustan eduiksi muun muassa sen monipuoliset ratkaisut, pitkän kehityskaaren sekä integroituvuuden Microsoftin työkaluihin.

– Hyvä asia on myös uusimman version mobiilikäytön tuki, lisää Koskela.

SharePointin käyttöönotto on kustannustehokasta, koska tuote sisältää paljon usein kaivattuja toimintoja. Toisaalta laaja toimintokokonaisuus voi herättää valinnan vaikeuden.

– On tärkeää kirkastaa heti tekemisen alussa, mitä halutaan, Koskela korostaa.

KONSEPTILLA NOPEA KÄYTTÖÖNOTTO

Konseptit auttavat hahmottamaan, mihin intra- tai extranettiä tarvitaan.

– Olemme miettineet paljon asiakkaan puolesta. Käytännössä noin 90 prosenttia asiakkaiden tarpeista osuu valmiisiin konsepteihin, Koskela kertoo.

Yksi Samlinkin intrakonsepteista on suunniteltu organisaatioille, jotka tekevät yhteistyötä eri yksiköiden välillä.

– Intra on tehty tehostamaan toimipisteiden välistä yhteistyötä sekä tiedon hallintaa työajasta ja -paikasta riippumatta, Korhonen korostaa.

Ulkoisen extranetin käyttöön kannustavat samat tarpeet kuin sisäisen intran. Siksi Samlinkin extranet-konseptien kärkenä on sidosryhmien välistä yhteistyötä edistävä palvelu. Sidosryhmät voivat olla niin kumppaneita, alihankkijoita kuin asiakasryhmiäkin.

– Extranet on suunniteltu verkoston sisäisen yhteistyön sekä projektien ja dokumenttien hallinnan välineeksi. Extranetissä voi muun muassa turvallisesti jakaa ja muokata tietoa osapuolten välillä.

PALVELU KEHITTYY MYÖS KÄYTTÖÖNOTON JÄLKEEN

Kun konsepti on valittu, käyttöönotto valmisteltu ja intra- tai extranet otettu ketterästi käyttöön, siirrytään palvelun ja kumppanuuden aikaan. Kumppanuussuhteessa Samlink pohtii asiakkaan kanssa yhdessä palvelun kehitystä: mitä uusia ominaisuuksia on tarjolla ja minkälaisia kehitysideoita käytön myötä herää.

TOIMIVA SÄHKÖINEN TYÖYMPÄRISTÖ SUJUVOITTAA ARKEA

Samlink tarjoaa sähköisen asioinnin palveluja toimialariippumattomasti. Yrityksen palvelukokonaisuuteen kuuluu muun muassa erilaisia sähköisiä palvelukanavia, integrointi- ja raportointiratkaisuja sekä sähköiseen työympäristöön liittyviä toteutuksia, kuten sähköisiä työpöytäratkaisuja sekä intra- ja extranetpalveluja. Sähköisen työympäristön ratkaisuilla tehostetaan etenkin B2B-organisaatioiden toimintaa.

– Kaikkien sähköisen työympäristön ratkaisujemme tavoitteena on mahdollistaa läpinäkyvä sisäinen ja ulkoinen viestintä, tehostaa yhteistyötä ja ryhmätyöskentelyä sekä sujuvoittaa liiketoimintamateriaalien tuottamista ja käyttöä, Heikki Koskela summaa.