Valokeilassa

Uusien järjestelmien hankinta vaatii laajaa tietotaitoa

Kun uudistetaan tietojärjestelmiä, kehitetään kokonaan uusia sovelluksia tai lisätään vanhoihin järjestelmiin uusia toiminnallisuuksia, tarvitaan monipuolista tietotaitoa. Finanssialalla myös säädösten vaatimustenmukaisuus ja tietoturva sekä tietosuoja ovat tärkeitä huomioitavia näkökulmia. Kokonaisuuden kannalta on ratkaisevaa, kuinka hankintaprosessi hoidetaan alusta loppuun. Kun vaakakupissa ovat palvelun turvallisuus, käytettävyys ja jatkuvuus, on välttämätöntä valita tekijäjoukkoon luotettavia asiantuntijoita.

Samlinkin konsultointipalvelut tarjoavat kokonaisvaltaisia ratkaisuja kaikkiin järjestelmäkehityksen ja -hankinnan vaiheisiin. Valittavana on kokonaisuuden hallinnan lisäksi erilaisia osakokonaisuuksia; tarvitsitpa sitten apua järjestelmäsi kokonaisarkkitehtuurin huomioimisessa, palvelun suunnittelussa ja toteutuksessa, tietoturva- ja tietosuoja-asioissa tai käytettävyystutkimuksessa.

Kokonaisuus haltuun

Asiantuntija kannattaa ottaa mukaan projektiin jo aivan alkumetreillä, jotta voidaan varmistaa laadukas lopputulos.

On tärkeää saada uudet järjestelmät istumaan organisaation olemassa oleviin järjestelmiin.

– IT-projekteihin tyypillisesti liittyy valtava määrä huomioitavia asioita. Pienessäkin projektissa on osattava ottaa huomioon, kuinka löydät juuri sen oikean palvelutoimittajan, miten tietoturva ja tietosuoja huomioidaan, minkälaisia rajapintoja sovelluksella on oltava muihin järjestelmiin ja miten projektissa jaetaan vastuut, kun mukana on useita eri tahoja. Tämä voi olla yllättävänkin työllistävää ja aikaa vievää oman työn ohella tehtäväksi. Tässä kohtaa me voimme auttaa, sanoo liiketoiminnan kehityspäällikkö Susanna Markkio Samlinkilta.

– Olisi hyvä, että jo siinä vaiheessa, kun uusia kumppaneita etsitään uuden järjestelmän hankintaan, meidän asiantuntijamme tulee mukaan projektiin. Meidän avullamme projekti sujuu jouhevasti ja järjestelmät saadaan integroitua ketterästi. Tämä korostuu etenkin kokonaisarkkitehtuurissa, eli siinä miten uudet järjestelmät integroituvat organisaation nykyisiin järjestelmiin, Samlinkin liiketoiminnan kehityksen osastopäällikkö Simo Rossi kertoo.

Liiketoiminnan kehityksen tuella parempia tuloksia

Yksi konsultointipalveluistamme on liiketoiminnan kehityksen tuki. Palvelun fokus on erityisesti siinä, että voimme yhdessä uuden palvelun avulla varmistaa, että asiakkaan liiketoiminta kehittyy toivottuun suuntaan.

– Olemme toteuttaneet asiakkaidemme puolesta esimerkiksi toimittajavertailuja, joiden avulla eri toimittajat pisteytetään ja arvioidaan, mikä olisi sopivin vaihtoehto ja miksi. Voimme myös auttaa mallintamaan liiketoiminnan näkökulmasta palvelun investointeja, tuloja, asiakassegmenttejä ja tärkeimpiä toimintoja. Tämä antaa uusien palvelujen kehittämiselle entistä paremmat edellytykset, Markkio kertoo.

Samlinkin konsultointipalvelut lyhyesti

• Kokonaisuuden hallinta on palvelu, jossa tarjoamme tuen hankkeen suunnittelun alkumetreiltä loppuun asti; koko palvelun elinkaaren ajan.

• Liiketoiminnan kehityksen tuella autamme tunnistamaan ja arvioimaan oman bisneksesi kehittämistä tietojärjestelmien avulla. Autamme hahmottamaan kokonaiskuvan ja kaikkien osa-alueiden suhteet toisiinsa.

• Palvelusuunnittelulla yhdistämme palvelun käyttäjien tarpeet, tavoitteet ja toiveet liiketoiminnan tavoitteisiin hyvän kokonaisratkaisun varmistamiseksi.

• Arkkitehtuurin konsultoinnilla hahmotamme järjestelmiesi kokonaisarkkitehtuuria ja varmistamme, että kaikki järjestelmäsi osat keskustelevat keskenään sujuvasti.

• Palvelutuotannon konsultoinnissa autamme mitoittamaan käyttöympäristöt, tukipalvelut ja ylläpidon liiketoimintasi tarpeiden mukaan.

• Tietoturva- ja tietosuoja -konsultoinnin tavoitteena on varmistaa, että palvelut ovat turvallisia ja täyttävät tarvittavat viranomaisvaatimukset sekä säädökset.

Samlinkin verkkosivuilla on julkaistu videoita konsultointipalveluista. Käy tutustumassa tarjontaamme Näköalapaikalla.