Pääkirjoitus

Tietosuoja-asetuksen soveltaminen alkaa 25.5.

EU-alueella yritykset ovat viimeisen vuoden aikana tehneet hartiavoimin töitä saadakseen henkilötietojen käsittelyn uuden tietosuoja-asetuksen vaatimalle tasolle. Tietosuojauudistuksen tavoitteena on

• parantaa henkilötietojen suojaa ja rekisteröityjen oikeuksia

• vastata uusiin digitalisaatioon ja globalisaatioon liittyviin tietosuojakysymyksiin

• yhtenäistää tietosuojasääntelyä kaikissa EU-maissa

• edistää digitaalisten sisämarkkinoiden kehittymistä.

Pankki- ja rahoitustoimialalla on perinteisesti suhtauduttu vakavasti asiakastietojen käsittelyyn. Siihen ovat velvoittaneet toiminnan luonne sekä toimialaa koskeva sääntely jo ennen uuden tietosuoja-asetuksen laatimista. Uskon, että olemme sekä pankeissa että Samlinkissa huomattavasti paremmassa lähtötilanteessa kuin useat yritykset muilla toimialoilla.

Tietosuojasta pitää tulla keskeinen osa liiketoimintaprosesseja, kuten tietoturvasta on jo tullut.

Olemme yhdessä asiakaspankkiemme kanssa määrittäneet ja toteuttaneet tietosuojan vaatimusten mukaisia uusia toiminnallisuuksia, joista merkittävimpiä ovat henkilötietojen sähköinen tarkastaminen ja niiden konekielinen siirto. Käsittelijän roolissa olemme varmistaneet tietosuojan asianmukaista toteutumista monella muullakin tapaa. Olemme myös järjestäneet tietosuojaan liittyvää koulutusta, ja jokainen samlinkilainen on suorittanut pakollisen tietosuojaverkkokoulutuksen.

Kuluttajat ovat hyvin tietoisia oikeuksistaan. Lähikuukausina heidän tietoisuuttaan todennäköisesti nostetaan edelleen erilaisten tietosuojakampanjoiden ja mediakeskustelun avulla. Odotettavissa on, että myös pankkiasiakkaat aktivoituvat tarkastamaan itseään koskevia tietoja. Sosiaalisen median palveluiden (esim. Facebook/Cambridge Analytics) ympärillä käytävä kriittinen keskustelu käyttäjien antamien tietojen hyödyntämisestä saattaa edesauttaa asiaa.

Tietosuoja ei ole kertaluonteinen projekti, vaan siitä pitää muodostua jatkumo ja keskeinen osa liiketoimintaprosesseja – samalla tavalla kuin tietoturvasta pankkitoimialalla on jo muodostunut.

Pentti Unkuri
toimitusjohtaja