Ajankohtaista

Data tekoälykuntoon

Tekoäly on kuuma aihe. Moni miettii, mihin tekoälyä kannattaisi omassa liiketoiminnassaan hyödyntää, miten lähteä liikkeelle ja paljonko tekoälyyn pitäisi investoida. Etenemisessä kannattaa olla käytännönläheinen ja hakea ensin nopeat voitot.

Tekoälyn hyödyntämisen tavoitteena voi olla manuaalityön älykäs automatisointi tai jopa rohkea erottautumistekijä. Selkeää liiketoimintahyötyä monet yritykset etsivät nyt tiedolla johtamisen alueelta, jossa teknologia toimii päätöksen teon tukena tai läpinäkyvyyden lisääjänä.

Lopputuloksena voi löytyä keinoja ja uudenlaisia työtapoja saavuttaa merkittäviä liiketoimintahyötyjä.

– Mikä päätös tuo eniten rahaa ja liiketoiminnallisia vaikutuksia? Kun haetaan tiedolla tuettuja päätöksiä, niin tukijärjestelmän ei tarvitse tuottaa absoluuttisesti oikeita päätösehdotuksia. 60/40-prosenttinen tuki on jo hyvä, jos tarvitaan nopeita ja ketteriä ratkaisuja, sanoo Samlinkin osastopäällikkö Markku Alanko.

Datasta kohti älykkyyttä

Ensimmäinen askel kohti tekoälyn tukemaa tiedolla johtamista on huolehtia mittarit kuntoon ja ymmärtää, mistä mittarit kertovat historiatiedon valossa. Seuraavalla tasolla voidaan tehdä osuvia hypoteeseja ja ennusteita, kun osaajilla on riittävästi aikaa tehdä simulaatioita. Vasta sitten on varsinaisen tekoälyn aika; silloin päästään automatisoimaan raskaita prosesseja. Lisäksi koneet voivat ymmärtää ilmiöitä ja aidosti toimia organisaation omien prosessien tukena – esimerkiksi asiakaspalvelussa.

On hyvä, jos monimuotoista ja ajantasaista dataa on saatavilla luotettavista lähteistä. Silloin lopputuloksena voi löytyä keinoja ja uudenlaisia työtapoja saavuttaa merkittäviä liiketoimintahyötyjä.

– Mitä dataa kerätään? Mihin sitä käytetään? Mitä dataa meidän tulisi kerätä? Monella riittää aluksi parsimista omassa tietopääomassa, arvioi Alanko.

Valmiita ratkaisuja

Tekoälyn soveltamisen tyypillisimmät panostukset hyödyntävät valmisratkaisuja. Niitä ovat esimerkiksi suosittelukoneet, markkinoinnin automaatio, kuvantunnistus, puheentunnistus ja esiprosessointi.

Yksinkertaiset toimenpiteet voidaan opettaa ohjelmistorobotille ilman erityistä älyä.

– Esimerkiksi asiakaspalautteet yhdestä kanavasta voi antaa tekoälyn läpikäytäviksi ja seulottaviksi. Ennustaminen ja suositteleminen vaativat jo paremman lähdeaineiston ja otannan. Yksinkertaiset toimenpiteet voidaan opettaa ohjelmistorobotille atk:lla eikä silloin tarvita ihmeemmin älyä. Polku tekoälyn hyödyntämiseen lähtee tekoälyn mahdollisuuksien ja rajoitteiden ymmärtämisestä ja datastrategian laatimisesta tekoälyn hyödyntämisen mahdollistamista varten. Pelipaikat voi tunnistaa strategian ja oman liiketoiminnallisten mittareiden perusteella. Liiketoiminnallisten tavoitteiden ja pelipaikkojen tunnistamisen jälkeen päästään miettimään, miten hyödyntämistä lähdetään toteuttamaan vaiheittain ja kokeillen, sanoo liiketoiminnan kehityspäällikkö Kimmo Nahkamäki Samlinkilta.

11 kysymystä tietopääomasta

1. Onko kaikki mahdollinen tieto saatavilla ja käytettävissä arjessa?

2. Kuka tiedosta ja sen hallinnasta vastaa?

3. Miten riippuvuuksia eri raporttien ja rekistereiden välillä hallitaan?

4. Missä kunnossa on masterdata: yhteiset sanastot ja luokittelut?

5. Kulkeeko data yli siilojen ja organisaatiorajojen?

6. Miten omia tietoja voi rikastuttaa ostettavalla datalla?

7. Onko oman toiminnan myötä syntyvällä datalla kaupallista potentiaalia?

8. Mitkä ovat tiedon käyttämisen periaatteet jatkuvan oppimisen näkökulmasta?

9. Kaiken tilastoiminen – mitkä mittarit ovat tärkeitä ja auttaisivat omaa oppimista?

10. Onko lähdekritiikki huomioitu? Mikä on tiedon tuottamisen polku?

11. Kuinka reaaliaikaista tieto on? Onko se historiatietoa vai kertooko se tästä hetkestä? Voiko sen perusteella lisätä automaatiota?

12,5 %

Englantilaisen Callcreditin Data Dilemma -raportin mukaan 12,5 prosenttia henkilökunnan ajasta haaskataan tiedonkeruuseen. 40 tunnin työviikosta se vie peräti viisi tuntia.

 2020

Gartnerin tutkijat ennustavat, että vuoteen 2020 mennessä 85 prosenttia verkkoasiakaspalvelutilanteista tapahtuu ilman ihmistä. Tämä on siis vain parin vuoden ja muutaman kehitysaskeleen päässä.

59 %

Tuore Gartner-tutkimus osoitti, että 59 prosenttia organisaatioista kerää yhä tietoja tekoälystrategioiden rakentamiseksi. Muut ovat jo edistyneet pilottihankkeissa tai tekoälyn käyttöönotossa.