VALOKEILASSA

Samlink ensimmäisenä Suomessa: helpompaa e-laskutusta

Ympäristöystävällisen ja sähköisesti arkistoituvan e-laskun suosio on kasvanut Suomessa hyvin. On kuitenkin havaittu, että osa kuluttajista kokee e-laskusopimuksen tekemisen hankalaksi ja pitäytyy siksi paperilaskuissa. Samlink on toteuttanut tuottamiinsa verkkopankkeihin ensimmäisenä Suomessa e-laskujen vastaanottoehdotukset. Toiminto tekee e-laskujen käyttöönotosta sujuvampaa.

Uuden toiminnon ytimessä on sähköisen laskutuksen aloituksen ohjaaminen enemmän yrityslähtöisemmäksi. Kun aiemmin kuluttajan on pitänyt verkkopankissa itse tehdä e-laskun tilaus kunkin laskuttajan kohdalla ja syöttää sopimukselle laskuttajan tarvitsemia tietoja, nyt yritys voi lähettää esitäytetyn ehdotuksen e-laskujen toimittamisesta suoraan asiakkaalleen verkkopankkiin.

Ehdotus tulee selkeästi näkyviin kuluttajalle ja se on täytetty valmiiksi sopimustiedoilla. E-laskun käyttöönottokynnys madaltuu näin merkittävästi.

– Paljon tätä helpommaksi toimintoa ei voida tehdä. Kun e-laskutuksen käyttöönotosta tulee lähes välittömästi esimerkiksi asiakassuhteen luonnin jälkeen ehdotus verkkopankkiin, ei e-laskun tilaus jää kuluttajan muistin tai viitseliäisyyden varaan, huomauttaa Samlinkin liiketoiminnan kehityspäällikkö Heikki Arohonka.

Ehdotuksen avulla e-laskun tilaus ei jää asiakkaan muistin tai viitseliäisyyden varaan.

Sähköisyydestä kustannushyötyä

Laskuttava yritys hyötyy, kun yhä useampi asiakas ottaa e-laskun käyttöön. Paperilaskuista muodostuu kustannuksia ja myös e-laskun mainostaminen on oma kulueränsä. E-laskut eivät myöskään huku postiin ja niiden saapumisesta voidaan lähettää esimerkiksi tekstiviesti- tai sähköposti-ilmoituksia.

– E-laskutuksen käyttöönottoa helpottavaa toimintoa on odotettu innolla esimerkiksi vakuutus-, energia- ja operaattoriyhtiöissä. Niissä laskutuksen kappalemäärät ovat varsin suuria, koska asiakkuuksia on paljon. Toiminnosta hyötyvät myös vaikkapa hyväntekeväisyysjärjestöt. Ne voivat nopeasti kuluttajan kanssa käydyn keskustelun ja yhteisen sopimuksen jälkeen lähettää ehdotuksen e-laskujen vastaanotosta. Toki kuluttaja voi tämän halutessaan hylätä.

Vahvin ehtii ensin

E-laskujen vastaanottoehdotusten toteutuksen periaatteista on sovittu Finanssialan Keskusliitossa Suomessa toimivien pankkien kesken. Jokainen pankki voi toteuttaa ratkaisun omassa aikataulussaan. Samlink ehti asiakaspankkiensa kanssa kärkipaikalle.

Paalupaikkamme on osoitus siitä, että verkkolaskutusalueella osaamisemme on Suomen huippuluokkaa.

– On todella hienoa, että meidän asiakaspankkimme saivat ratkaisun ensimmäisenä käyttöön. Se on yksi selvä todiste siitä, että verkkolaskutusalueella osaamisemme Samlinkissa on Suomen huippuluokkaa, Arohonka toteaa.

Muista Suomessa toimivista pankeista ainakin Danske Bank on ottamassa toiminnon käyttöön lähiviikkojen aikana.

Verkko- ja mobiilipankki tukevat toisiaan

Pankkien mobiilisovellusten käyttö on vauhdikkaassa kasvussa. Joissain pankkiryhmissä asiakkaat hoitavat pankkiasioitaan jo useammin mobiilisti kuin perinteisessä verkkopankissa. Pankkipalvelujen kehittämisessä palvelumuotoilun hyödyntäminen on tärkeää, jotta asiakkaiden tarpeet tulevat huomioiduksi.

– Jokaisen palvelun kohdalla on tarkkaan mietittävä, mihin kanavaan ja missä muodossa se toteutetaan. Kuluttajilla on erilaisia tapoja käyttää palveluja ja kanavien on tuettava toisiaan. Esimerkiksi verkkopankki tarjoaa jo nyt laajat itseasioinnin mahdollisuudet, ja mobiilipankissa on tarkkaan valikoidut, erittäin käyttäjälähtöisesti toteutetut toiminnot, kertoo Heikki Arohonka Samlinkilta.