Kolumni

Asiakaspalvelu on etulinjassa

Samlinkin Service Desk auttaa ja neuvoo pankkitoimihenkilöitä ja pankkien asiakkaita monissa arjen tilanteissa. Apua tarjotaan järjestelmien ja laitteiden teknisissä asioissa, maksuliikenteen selvityksissä sekä pankkiyhteyskanavien käyttämisessä. Lisäksi opastamme asiakkaitamme sovellusten käytössä. Vuonna 2015 meillä vastaanotettiin 99 879 sähköpostia, vastattiin 70 735 puheluun ja kirjattiin 57 957 palvelupyyntöä. Nelosen asteikolla asiakkaat antoivat meille arvosanan 3,43.

Asiakaspalvelu on kivaa!

Asiakaspalvelu on kivaa! Asiakaspalvelun ammattilaisena tavoitteeni on selvittää asiakkaan ongelma tarkasti, tyhjentävästi ja mahdollisimman nopeasti. Haluan auttaa, tietää ja jakaa osaamistani. Pidän työn vaihtelevuudesta ja nopeatempoisuudesta. Yhteistyötaidot ovat valttia, sillä asiakkaan ongelma selvitetään kuunnellen ja kysellen. Teemme yhteistyötä järjestelmätuen ja eri neuvontatiimien kesken. Meidän tiedoillamme ja taidoillamme löydetään asiakkaalle ratkaisu.

Meille tulee kysymyksiä todella laajasti eri osa-alueilta, joten tietoa etsitään jatkuvasti ja uutta opetellaan aina. Ylläpidämme itsenäisesti osaamistamme erilaisilla koulutuksilla ja tiedonjakotilaisuuksien kautta. Maailman rytmin ja muutosvauhdin nopeus on meille tuttu asia jo ajalta ennen digitaalisuus-trendiä.

Jokainen palvelupyyntö on tärkeä.

Selvitys etenee samalla tavalla asiakkaan yhteydenottotavasta riippumatta. Akuutit palvelupyynnöt tulevat pääasiallisesti puhelimitse, henkilökohtaisella yhteydellä saadaan usein enemmän tietoa tilanteesta ja saadaan nopeammin asiakkaan tilanne ratkaistua. Jokainen puhelu ja palvelupyyntö on omanlaisensa - kaikki niistä ovat asiakkaalle tärkeitä. Siksi myös motivaatio ja innostus asiakkaan palvelemiseksi ovat yhtä korkealla jokaisessa tapauksessa.

Työn hienoimpia hetkiä koen, kun syvällisen selvittämisen ja ankaran pohdinnan jälkeen keksin ratkaisun. Saamme paljon spontaania palautetta asiakkailta. Kiitokset jaetaan tietysti heti työkavereillekin.