VALOKEILASSA

Parempia päätöksiä – Luotsi löytää suunnan

Liiketoiminnassa on vaikea pärjätä ilman suuntaa. Trendejä ja ilmiöitä seilaa vastaan – päätöksiä niihin tarttumisesta on tehtävä nopeasti.

Suunnanvalinnassa auttavat Samlinkin yritysarkkitehdit Luotsi-raportillaan. Pankkiasiakkaille suunnatun palvelun tarkoituksena on helpottaa päätöksenteossa.

VALMIIKSI PURESKELTUA TIETOA

Samlinkin Luotsi-raportti julkaistaan kahdesti vuodessa. Siinä selvitetään ja arvioidaan, millaisia muutoksia muutaman vuoden aikajänteellä tulee tapahtumaan niin finanssitoimialalla, teknologiakentässä kuin koko yhteiskunnassa.

– Tehtävämme on tiivistää asiakkaalle oleellinen tulevasta, jotta asiakas saa keskittyä omaan liiketoimintaansa. Tarjoamme myös aina suosituksia päätöksenteon tueksi, yritysarkkitehti Marko Väyrynen korostaa.

– Raportit tuottavat jalostettua tietoa markkinoilta asiakkaan eduksi. Raportit siis auttavat osaltaan pankkeja pääsemään käsiksi tiedolla johtamisen kulttuuriin, Samlinkin uusin yritysarkkitehti Aija Palomäki lisää.

Luotsi-raportin lisäksi Samlink tuottaa myös yksittäiseen aiheeseen pureutuvia syväluotsauksia. Näitä on tehty mm. tekoälystä, pelillistämisestä ja Big datasta.

YKSILÖLLISESTI PANKKIALALLE

Samlinkissa pankit ja niiden liiketoiminta tunnetaan hyvin. Tietoa osataan analysoida ja sulauttaa palvelemaan juuri pankkien toimintaa. Yleiset tutkimuslaitokset tuottavat usein laajaa tietomassaa, eikä niissä tarjota pohdittuja johtopäätöksiä.

– Me puolestaan selvitämme muutosten vaikutuksen juuri finanssitoimialaan. Meillä fokus on sellainen, ettei muualta taida saada näin tarkkaan pankin näkökulmasta analysoitua tietoa, Väyrynen arvioi.

Sekä Väyrynen että Palomäki uskovat kohdennetun palvelun hyödyllisyyteen. Tästä kertovat mm. raporttien herättämä kiinnostus ja keskustelut sekä niistä johdetut kehitysprojektit.

NÄKEMYKSIÄ HAALITAAN LAAJASTI

Yritysarkkitehtitiimi käyttää luotsaustyössä kattavasti eri lähteitä, joiden käyttöä ja pätevyyttä arvioidaan huolella.

– Lähteinä ovat niin tutkimusyhtiöiden raportit, yliopistotutkimukset kuin konsulttiyhtiöt. Teetämme joitain tutkimuksia myös itse sekä seuraamme toki tarkasti mediaa ja keskustelua. Myös alan tapahtumat ovat tärkeitä paikkoja kuulostella tulevia trendejä.

Muutaman kerran vuodessa jalkaudutaan myös kansainvälisiin alan tapahtumiin. Esimerkiksi Palomäki syvensi osaamistaan Big datasta viime syksynä Barcelonan Strata-konferenssissa.

– Sain arvokasta tietoa Big datan ja analytiikan hyödyntämisestä pankkitoiminnassa. Barclays-pankki esimerkiksi on siirtänyt osan pankkitapahtumien tiedoista Big data -alustalle ja tuottaa tietojen pohjalta erilaisia palveluja kuluttajille ja yrityksille.

TUULAHDUKSESTA TRENDIKSI

Luotsi-raportti sisältää paljon trenditietoa, näkemyksiä tulevista ilmiöistä. Trendin syntyä ja ennustamista on vaikea täsmentää. Trendistä voidaan puhua, kun yksittäinen tuulahdus lyö läpi niin, että se alkaa ilmiönä kasvaa.

– Yleensä trendiksi nousevat toimintatapoja tai arvoketjua mullistavat ilmiöt. Finanssialalla tällaisia ovat esimerkiksi virtuaalivaluutat, jotka ovat nousseet trendiksi viime vuosina, Väyrynen toteaa.

Vaikka jokin asia olisi noussut globaalisti trendiksi, pitää se suhteuttaa aina Suomen pankkialan pelikenttään. Tämä vaatii kykyä paikallistrendien ”haisteluun”.

– Suomessa ei tuoteta trenditietoa samoissa määrin kuin globaalisti. Pitääkin osata itse arvioida, millä tavalla trendi meille rantautuu ja missä aikataulussa.