PÄÄKIRJOITUS

MATKALLA TAVOITTEISIIN, TERVETULOA MUKAAN

Alkuvuoden aikana rakensimme yhdessä henkilöstön kanssa Samlinkille uuden tahtotilan, vision ”Tietoa, tahtoa, tekniikkaa – haluttuja finanssialan ratkaisuja asiakkaidemme menestykseksi”. Kiteytyksen lisäksi kuvasimme laajemmin eri näkökulmista yhdelle A4:lle, millainen yritys ja mistä syystä, haluamme vuonna 2018 olla. Matka kohti tavoitetta on alkanut vauhdikkaasti.

Tämän vuoden teemamme on uudistuminen ja tehostaminen. Olemme muuttamassa toimintamallejamme tehokkaammiksi ja ketterämmiksi laajalla rintamalla. Organisaatio on muokattu tukemaan uudistettuja toimintatapoja, samalla rooleja ja vastuita on selkiytetty.

Jotta palvelumme olisivat haluttuja, tulee niiden olla luotettavia, turvallisia, joustavia ja kustannustehokkaita. Kustannustehokkuuden rinnalla yhtä tärkeää on tukea asiakkaidemme liiketoiminnan kasvua ja kehittymistä. Tuotamme asiakkaillemme moderneja digitaalisia asiointipalveluita ja autamme heitä erottautumaan kilpailijoista uusien, innovatiivisten palvelujen avulla. Meillä on vahva kyky ja halu yhdistää pankkiliiketoiminnan ja tietotekniikan osaamistamme, minkä uskomme tuottavan selkeää lisäarvoa asiakkaidemme liiketoiminnan kehittämiselle.

Juuremme ja ydinosaamisemme ovat finanssi-IT:ssä ja sähköisten pankkipalveluiden kehittämisessä. Keskitymme jatkossa entistä selkeämmin näihin palveluihin ja tavoittelemme uusia asiakkaita finanssialan toimijoista ja vastaavia palveluita tarjoavista yrityksistä. Täydennämme aktiivisesti tarjoomaamme kumppanien ratkaisuilla, joita integroimme omiin ratkaisuihimme entistä kokonaisvaltaisemman palvelun tarjoamiseksi asiakkaillemme.

Strateginen tavoitteemme on ’Menestyminen asiakkaiden kanssa’. Menestys saavutetaan yhteistyöllä.

Pentti Unkuri