KOLUMNI

Lisäarvoa palvelevalla viestinnällä

Ihmisten välillä ei tapahdu mitään ilman viestintää. Viestintä on periaatteessa helppoa, kaikkihan me osaamme ja tiedämme mitä pitäisi tehdä. Toteuttaminen ja haluttuun lopputulokseen pääseminen onkin jo vaikeampaa. Maailma on hektinen ja alati muuttuva, tavoittelemamme ihmiset kiireisiä ja monessa paikassa niin fyysisesti kuin virtuaalisesti. On vaara hairahtua sivupoluille välinevalintoihin, seuraamaan sokeasti trendejä ja hukata itse asia.

Perusasiat lisäarvoa tuottavassa viestinnässä ovat pysyneet samoina pitkään. Aseta tavoite. Mieti viestit kohderyhmäsi mukaan, kerro asiasi selkeästi ja houkuttelevasti. Sisällölläsi tulee olla merkitystä ja ajankohtaisuutta, jotta siihen tartutaan ja käytetään aikaa. Jos vielä pystyt viihdyttämään ja saat aikaan tunteita, olet hyvällä polulla.

Viestintää tulee ajatella palveluna, ihan jokaisessa yrityksessä. Aivan kuten millä tahansa muullakin teolla, sillä tuotetaan arvoa asiakkaalle. Asiakkaalla on tarve tietää, ymmärtää, saada tukea päätöksilleen, saada toimintaohjeita, tuntea arvostusta. B2B-yrityksissäkin työskentelevät ovat ihmisiä, joten meihin vaikutetaan työasioissa aivan samalla tavalla kuin vapaa-ajalla. Jos pidät golf-seurasi keskusteluryhmästä, todennäköisesti kaipaat vastaavaa toimintatapaa myös työroolissasi.

Vuorovaikutus on yhä vahvemmin tapa tehdä työtä myös yritysten välillä. Viestintä on kustannustehokas tapa vaikuttaa kokemukseen, mutta vaivaa se vaatii. Kirjallisen ja kuvallisen viestinnän tulee olla rehellistä ja selkeää, mutta koettu todellisuus on yrityksen viestinnän testi. Lunastaako ydinpalvelu lupauksensa, koenko olevani asiakkaana tärkeä, puhuuko yhteyshenkilöni samaa kieltä kuin esite tai toimiiko yritys arjessa kuten sen asiantuntijat blogeissa kertovat? Jokaisen teon ja sanan tulee muodostaa saumaton ketju.

Vaateita riittää: avoimuus, läpinäkyvyys, ennakointi, nopeus, oikea-aikaisuus. Informaatiotulva vaatii jokaiselta yhteisön jäseneltä uusia taitoja erottaa olennainen ja vuorovaikutteiset toimintatavat tarvitsevat jokaisen panoksen palvelevaan viestintään. Jotta kokonaisuus onnistuu, pitää yksilön onnistua.