PÄÄKIRJOITUS

LINKS! ALOITTAA UUDEN AJAN ASIAKASVIESTINNÄSSÄMME

Asiakasläheisyys ja yhteisömme hyvinvointi ovat meille tärkeitä. Yhteisöllä tarkoitamme Samlinkin asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden muodostamaa verkostoa. Tavoitteenamme on laajentaa verkostoamme tuottaaksemme asiakkaille lisäarvoa. Laajempi verkosto auttaa meitä kuulemaan paremmin, oppimaan laajemmin, arvioimaan konkreettisemmin ja hyödyntämään nopeammin erilaisia markkinoilla syntyviä ratkaisuja. Ratkaisujen uudelleenkeksiminen on voimavarojen hukkaamista. Verkostossa me olemme enemmän.

Yksi tärkeimmistä taidoista verkostossa on viestintä. Me haluamme verkostomme toimivan avoimesti ja aktiivisesti. Se tarkoittaa jatkuvia keskusteluja erilaisissa foorumeissa, kanavissa ja muodoissa. Toivomme koko verkostolle tietoa eri osapuolista, tarpeista, tuotteista, palveluista sekä ideoista ja ajatuksista. Kaiken ei tarvitse olla valmista, vaan verkosto voi auttaa viimeistelyssä.

Uusi LINKS!-verkkolehtemme on yksi keino osaltamme varmistaa, että verkostomme saa tietoa ja ajatuksia meidän ajankohtaisista asioistamme ja osaamisestamme. Me aloitamme näin uuden aikakauden jakaa avoimesti näkemyksiämme markkinoista ja tarvittavista menestystekijöistä.

Asiakaslisäarvo on verkoston toiminnan mittari. Me insinöörit selitämme usein asiat teknologiatarpeilla. Joskus onnistumme myös vetoamaan toiminnan tehostamisella. Tärkeintä on kuitenkin näyttää aina konkreettinen hyöty asiakkaan liiketoimintaan. On sitten kyse arjen rutiinien pyörittämisestä tai uusien kehityshankkeiden käynnistämisestä. Jos me emme asiakkaalle pysty liiketoimintahyötyä jatkuvasti osoittamaan, meidän on syytä miettiä korjaustoimenpiteitä. Kun asiakkaiden liiketoiminta voi hyvin, koko verkosto voi hyvin.

Kiitos koko nykyiselle verkostollemme! Kannustan meitä hyödyntämään toisiamme entistä paremmin. Samalla kutsun vielä verkoston ulkopuolella olevia olemaan meihin yhteydessä.

Marko Hykkönen