KOLUMNI

NAVIGOI JA VALITSE HARKITEN UUDISTUSTEN KESKELLÄ

Finanssialan asiakkaamme ovat rakenteellisten muutosten keskellä, jossa sääntelyn lisääntyminen tuo pakollisia investointeja. Murros tuo Samlinkin toimintaan uuden vaikeuskertoimen: miten sopeudumme riittävän nopeasti muutoksiin? Juuri nyt on tärkeää asemoida itsensä tarkasti ja navigoida kohti jatkuvasti muuttuvaa maalia. Meidän osaamisemme ja kyvykkyytemme ovat koetuksella. Kokonaisuus tulee ymmärtää: mitä me teemme, mitä kumppanimme tekevät, mitä asioita pitää järjestellä uudella tavalla.

Me aiomme käyttää murrosta hyväksemme parantamalla omaa uudistumiskykyämme ja ketteryyttämme. Etenemme, emmekä jää seisomaan. Olen kokenut vastaavan murroksen arvopaperimarkkinassa, joka muuttui kansallisesta toiminnasta täysin kansainväliseksi. Peilaten tuohon kokemukseen, uskon että uudistumisnopeus tulee vielä tästä kiihtymään finanssisektorilla. Teknologiaesteitä ei enää ole siinä mittakaavassa, kuin arvopaperimarkkinan muutoksen aikaan.

Kiivaan muutosnopeuden vastavoimana ovat tietoturvavaateet. Mitä valtavilla tietomassoilla tehdään ja miten? Useat tahot käsittelevät yksityishenkilöiden tietoja, joten palveluketjut ja tietovirrat pitää rakentaa turvallisiksi. Kyberuhkia ei voi sivuuttaa, ne koskevat meitä kaikkia. Asiakastietojen käsittely on aivan keskiössä, sillä yksityisen kansalaisen kannalta on äärimmäisen tärkeää tietää kuka heidän tietojaan käyttää ja millä oikeuksilla. Datasta tulee pitää huolta ja varmistaa tietojen turvallinen sijainti. Pitää olla valppaana, minne ja mitä tietoja itsestään antaa. On naiivia kuvitella, että ei ole mitään salattavaa.

Hyvä testi on tehdä itsestään google-haku. Osumamäärät voivat yllättää. Oma nimeni tuottaa 67 500 hakutulosta, vaikka käytän Facebookia, LinkedIniä ja Twitteriä lähinnä seuraajan roolissa.

"On naiivia kuvitella, että ei ole mitään salattavaa.