KUMPPANIT

Asiakkaalle yhdessä enemmän kuin 1+1

Samlink ja Fujitsu ovat tehneet yhteistyötä pitkään. Hiljakkoin solmittiin puitesopimus laajemmasta yhteistyöstä, jota kautta pyritään tunnistamaan uusia kasvun paikkoja yhdessä.

Samlinkin asiakkaille kumppanuus Fujitsun kanssa näkyy tällä hetkellä eniten pilvipalvelujen tuottamisessa.

– Kyseessä on helposti laajennettava palvelinympäristö, jossa käytön mukaan voidaan skaalata palvelua. Esimerkiksi testaus- ja palvelualustoja voidaan rakentaa helposti ja nopeasti erilaisiin tarpeisiin, kertoo Mauri Mikkonen Fujitsulta.

Tarkoituksena on laajentaa yhteistyötä enemmän sovelluskehittämisen puolelle.

– Samlinkilla tapahtuu paljon peruspankkijärjestelmien puolella. Me voimme tuoda osaamista olemassa olevien järjestelmien kehitykseen ja ylläpitoon.

– Sopimuksemme on kaksisuuntainen, eli me voimme myös hankkia asiantuntijapalveluita Samlinkilta. Heillä on paljon liiketoiminnallista osaamista pankkipuolelta, josta Fujitsun asiakkaat voivat hyötyä modernisoidessaan omia sovelluksiaan. Yhdessä pystymme palvelemaan kummankin yrityksen asiakkaita paremmin. Mitä enemmän tuotamme asiakkaille lisäarvoa, sitä paremmin löydämme myös lisää liiketoimintaa itsellemme.

Yrityksiä yhdistää yksi olennainen tekijä: tietoturva.

– Koko palveluketjun pitää hoitaa tietoturva mallikkaasti korkeiden vaatimusten mukaan. Tietoturvan tulee olla sisäänrakennettu ominaisuus palveluissa, tekemisessä ja yrityskulttuurissa. Tietoturva oli yksi tärkeimmistä aiheista yhteistyöneuvotteluissamme.

AVOIN YHTEISTYÖ VAATII AJATUSMAAILMAN YHTENÄISYYTTÄ

Fujitsulla on yli 200 yrityksen yhteistyöverkosto.

– Olemme miettineet paljon kumppanuusyhteisöjen etuja ja toiminnan edellytyksiä. Jo neuvotteluvaiheessa sovimme kumppanuudenhallintamallista. On tärkeää, että yritysten strategiat ja kehittämisen perusperiaatteet ovat samansuuntaiset. Fujitsulle on tärkeää tehdä avoimia ratkaisuja ja käyttää yleisiä standardeja, kuten ITIL-mallit.

Jotta voi olla kilpailukykyinen myös tulevaisuudessa, pitää valita mitä tekee itse ja missä voi hyödyntää kumppaneita. Verkostomainen toimintamalli turvaa elinkelpoisuutta ja toimintamahdollisuuksia.

– Yhteistyömme pitää luonnollisesti näkyä Samlinkille joko tehostuneena toimintana tai alentuneina kustannuksina.

JOUSTOA JA VOIMAVAROJA

Samlinkin asiakkaista ja palvelukehityksestä vastaava johtaja Marko Hykkönen on tyytyväinen yhteistyöhön.

– Fujitsu tuo meille joustoa sekä voimavaroissa että osaamisessa. He tuottavat IT-palveluja laaja-alaisesti usealle toimialalle. Vahva, iso, kansainvälinen kumppani, jonka päätöksenteko on kuitenkin paikallista, lisää vakuuttavuuttamme. Toimintakulttuurimme ovat samankaltaiset, joten yhteistyö on sujuvaa. Fujitsulla on paljon osaamista, jota meillä ei ole. Heidän avullaan saamme synergiaa omille asiakkaillemme toisten toimialojen innovaatioiden ja ratkaisuja myötä.