AJANKOHTAISTA

Asiakasymmärrys on suunnittelun ydin

Käyttöliittymäsuunnittelun lähtökohtana on asiakkaan todellisten, liiketoiminnallisten tarpeiden huomioiminen ja siten arjen helpottaminen. Vielä joitakin vuosia sitten IT-talot keskittyivät yksinomaan taustajärjestelmien rakentamiseen. Tätä päivää on toteuttaa ratkaisuja ihmiseltä ihmiselle tiiviin yhdessä tekemisen kautta. Samlinkissa on aina panostettu siihen, että osaamista ja asiantuntijuutta riittää projektin jokaiselle tasolle. Käytännössä töitä tehdään iteratiivisella otteella, eli suunnittelua ja toteutusta edistetään pala palalta.

– Kun asiakastyön eri vaiheita tarkastellaan ja testataan projektiryhmän kesken säännöllisin väliajoin sekä asiakkaalla että meillä Samlinkissa säilyy hyvä kokonaiskuva siitä, mitä olemme tekemässä. Suora palaute ohjaa tarvittavia jatkotoimenpiteitä ja tehostaa projektin läpivientiaikaa, palvelukehitysjohtaja Päivi Vikström kertoo.

KUIN OMA LAPSI

Käyttöliittymäkonseptia hiotaan intensiivisesti yhdessä asiakkaan ja oman tiimin kanssa tiiviinä työpajojen sarjana. Ihannetilanteessa toimittaja- ja tilaajaroolit sulautuvat yhteen kumppanuudeksi.

– Tiivis yhteinen suunnitteluprosessi ja käyttäjälähtöisiin tarpeisiin perustuvat työskentelymallit saavat aikaan sen, että järjestelmää kohtaan syntyy vahva tunneside, ja asiakas todella kokee sen omakseen, sähköisen asioinnin osastopäällikkö Jani Kykyri pohtii.

Paras palaute on tyytyväiset asiakkaat. Ketterä kehittämisen malli auttaa tunnistamaan todelliset asiakastarpeet ja toimimaan kustannustehokkaasti. Näin vältetään työn ja ajan kohdentaminen vähiten todellista asiakasarvoa tuottaviin ominaisuuksiin. 

VISUAALISTA VIESTINTÄÄ

Asiakkaat osaavat vaatia järjestelmätoimittajalta entistä enemmän. Palvelujen odotetaan tuovan liiketoiminnalle ja käyttäjille lisäarvoa sekä tukevan yrityksen brändiä. Brändin vahvuus on suoraan verrannollinen palvelukokemusten summaan.

 Palvelumuotoilu edistää hyvän palvelukokemuksen syntymistä. Suunnitteluprosessin parasta antia on se, kun palvelu muovataan porukalla niin, että kaikki voivat sen hymyssä suin allekirjoittaa.

– On tärkeää varmistaa, että toimittaja ja asiakas puhuvat samaa kieltä. Tässä auttaa asioiden havainnollistaminen visuaalisesti ja tarinankerronnan menetelmiä hyödyntäen. Se voi tarkoittaa esimerkiksi palvelumallien protoilua, idean avaamista piirroskuvin tai vaikkapa palvelukohtaamisen havainnollistamista Lego-palikoilla. Asiakasymmärrys on hyvän palvelusuunnittelun perusta, konseptisuunnittelija Antti Kytö summaa.

Käyttäjälähtöisten työskentelymallien myötä tuotetta kohtaan syntyy vahva tunneside.

YHTÄ MATKAA MAALIIN

Säästöpankin uudet verkkosivut lanseerataan kevään aikana. Yhteinen suunnittelu, projektinhallintaohjelmistot ja käytettävyystestaukset auttoivat kokonaiskuvan hallinnassa.

– Pääsimme testaamaan strategisten tavoitteidemme toteutumista jo varhaisissa demoissa. Sähköisen asioinnin palvelut on suunniteltu toimimaan eri päätelaitteilla ja tukemaan visuaalisesti organisaation identiteettiä, markkinointijohtaja Heli Mehtätalo-TakalaSäästöpankkiliitosta kertoo tyytyväisenä yhteistyöstä Samlinkin kanssa.

4,8 M€

YLEINEN TALOUDEN TAANTUMA EI TUNTUNUT SAMLINKIN VIIME VUODESSA. LIIKETULOKSEKSI MUODOSTUI LÄHES VIISI MILJOONAA EUROA, MIKÄ ON YLI KOLME MILJOONAA ENEMMÄN KUIN VUONNA 2012. MYÖS LIIKEVAIHTO KASVOI TOISSAVUODESTA. TULOSTA TEKIVÄT NOIN 500 SAMLINKILAISTA VIIDELLÄ PAIKKAKUNNALLA.

mrd

SAMLINKIN PANKKIJÄRJESTELMISSÄ KÄSITELTIIN VUODEN 2013 AIKANA ENNÄTYKSELLISET YLI MILJARDI MAKSULIIKENTEEN TAPAHTUMAA. JÄRJESTELMÄT SAIVAT RAKSUTTAA KIIHTYVÄLLÄ TAHDILLA ETENKIN VERONPALAUTUSPÄIVÄNÄ, JOLLOIN TAPAHTUMIA KIRJATTIIN YLI VIISI MILJOONAA.

WEF

WORLD ECONOMIC FORUM (WEF) ON LAATINUT KYBERTURVALLISUUSPERIAATTEET LISÄTÄKSEEN YRITYSJOHDON TIETOUTTA MONIMUTKAISTEN, VERKOTTUNEIDEN SEKÄ JÄRJESTELMÄRIIPPUVAISTEN VERKKOPALVELUIDEN JA JÄRJESTELMIEN RISKEISTÄ. MYÖS SAMLINK HALUAA TUOTTAA LAADUKKAITA JA TURVALLISIA JÄRJESTELMIÄ, JA ON SIKSI SITOUTUNUT PERIAATTEISIIN.