Ajankohtaista

SIAM – kaikki yksissä käsissä

Saastopankki.fi-sivuston jatkuvat palvelut on toteutettu Samlinkin monitoimittajamallin mukaisena SIAM-palveluna. Asiakkaalle malli näyttäytyy selkeänä ja toimivana yhteistyönä, jossa operatiivinen vastuutaho on aina tiedossa ja tavoitettavissa.

Reilu kaksi vuotta sitten Säästöpankissa päätettiin, että verkkosivustoa olisi aika uudistaa, ja sivuston kehittäjäkumppaniksi valittiin kolmas osapuoli. Osana kehittämishanketta Säästöpankki ja Samlink sopivat SIAM-monitoimittajaympäristön hallintamallista.

– Se, että Samlink toimii verkkosivustomme integraattorina ja vastaa useista palveluista, kuten muutos-, häiriö- ja ongelmanhallinnasta, on meille erittäin sopiva toimintamalli, kertoo digipalveluiden tuotepäällikkö Emilia Tähti Säästöpankista.

Proaktiivinen yhteistyökumppani varmistaa, että monen toimijan yhteistyö rullaa ketterästi ja kulkee yhtä jalkaa.

Samlink tuottaa Saastopankki.fi-sivustolle tietyt infra- ja alustakokonaisuudet, ja Säästöpankki on puolestaan hankkinut itse sivuston sovelluskerroksen kolmannelta osapuolelta. SIAM-mallin mukaisesti Samlink toimii verkkosivujen palveluntuottajien integraattorina. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että Samlink vastaa kokonaisuudessaan sivuston toimivuudesta eli myös kaikesta sivustoon liittyvästä muutoshallinnasta, häiriö- ja palvelupyyntöjen hallinnasta, ongelmahallinnasta sekä valtuushallinnasta itse tuottamiensa palveluiden lisäksi.

Selkeää ja jatkuvaa palvelua

Kun palvelu rakentuu kolmen toimijan yhteistyönä, on kaikille selkeintä, että esimerkiksi häiriöhallintaa koordinoi yksi selkeästi valtuutettu vastuutaho.

– On tärkeää, että on yksi nimetty taho, johon Säästöpankkiryhmässä työskentelevät voivat ottaa yhteyttä sivustoon liittyvissä ongelmatilanteissa tai kysymyksissä. Tämä on meille Säästöpankissa erittäin sopiva malli. Nyt kolmannen osapuolen eli sovellustoimittajan vastuu rajautuu hallitusti tiettyyn osakokonaisuuteen, Tähti tuumaa.

Asiat toteutuvat hallitusti, ja häiriöiden seuranta ja selvittäminen on helpompaa.

SIAM-toimintamalli on osa Samlinkin jatkuvia palveluja. Samlinkin osaaminen operatiivisena IT-asiantuntijana ja -tukena pääsee oikeuksiinsa asiakkaan arjen helpottajana. Proaktiivinen yhteistyökumppani varmistaa, että monen toimijan yhteistyö rullaa ketterästi ja kulkee yhtä jalkaa. Palvelupyyntöprosessin toimivuus näyttäytyy Säästöpankin suuntaan konkreettisina hyötyinä.

– Asiat toteutuvat hallitusti, kun vikatilanteiden selvittäminen ja seuranta toteutuvat sovittujen toimintamallien mukaan. Näin ratkaisuaika lyhenee ja vaikutukset palvelun käyttäjille pienenevät. SIAM-toimintamalli vapauttaa meille aikaa, sillä esimerkiksi kriittisissä häiriöissä meidän ei tarvitse itse toimia koordinaattorina eri osapuolten välillä, vaan Samlink johtaa tilannetta ja häiriötiedottamisen myös, kuvailee Tähti.

Mielekästä yhdessä tekemistä

Uusi Saastopankki.fi-sivusto lanseerattiin viime keväänä. Sen jälkeen osapuolet ovat sopineet yhteisesti käytännön asioista, kuten muutoshallinnan edellyttämistä viikoittaisista huoltoikkunoista. Vaikka verkkosivuprojekti tuli päätökseen sivuston valmistuttua, jatkuu yhteinen kehitystyö edelleen.

– Meillä kaikilla on hoksottimet valppaana ja hyvä tahtotila kehittää toimintamallia yhdessä. Samlinkin muutoshallinnan asiantuntijoiden ja Service Deskin kanssa yhteistyö on mielekästä ja helppoa, Tähti kiteyttää.

Kokonaisuuden hallintaa ja palvelujen integrointia

Samlinkin tarjoamaan kokonaisuuden hallinnan SIAM-palveluun sisältyvät IT-palveluiden parhaat käytännöt suunnittelusta häiriöhallintaan ja järjestelmätukeen. Tarvittaessa Samlink vastaa myös liiketoiminnan jatkuvuudelle keskeisistä oheistoiminnoista, kuten ohjelmistolisenssien päivityksestä ja palvelinkapasiteettitarpeista.

– SIAM kuuluu Samlinkin jatkuviin palveluihin. Käytännössä SIAM on useamman toimittajan tuottaman IT-palvelun asiakkaan kannalta yhdeksi palvelukokonaisuudeksi yhdistävä toimintamalli. SIAM-palveluiden komponentit sovitaan aina tapauskohtaisesti asiakkaan tarpeen mukaan, Samlinkin palvelutuotantopäällikkö Tommi Förbom kertoo.

SIAM

Service Integration and Management eli monitoimittajaympäristön hallintamalli liittää eri palveluntarjoajien palvelut kokonaisuuksiksi. Samasta palvelusta voidaan puhua myös termeillä Cloud Service Broker ja Multi Service Integrator. Termistä riippumatta tavoitteena on hallita tietoteknisten palveluiden kokonaisuutta.

SPOC

Single Point of Contact on ketterä tapa edistää, selvittää ja hoitaa asioita. IT-maailmassa yleinen lyhenne. Palvelun käyttäjän ja sen kehittäjien kannalta hyvä mekanismi, sillä kaikki palvelun toimintaa koskevat kysymykset voi välittää yhden luukun periaatteella Samlinkiin.

CDN

Content Delivery Network eli sisällönjakeluverkko. Kun verkkosivuston kautta ladataan raskaita tiedostoja, on maantieteellisesti hajautetuilla verkoilla parempi kyvykkyys suorittaa siirtoja. CDN tarjoaa sivustolle ja palvelulle myös paremman suojauksen hajautettuja verkkohyökkäyksiä vastaan.