Tietovirta

Onko sinun palveluidesi saavutettavuus jo kunnossa?

Digitaalisten palveluiden saavutettavuus ja helppokäyttöisyys ovat juuri nyt erityisen ajankohtaisia asioita, kun laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta hyväksyttiin eduskunnassa helmikuussa 2019. Laki panee täytäntöön EU:n saavutettavuusdirektiivin, joka koskee julkisen sektorin digitaalisia palveluita. Suomessa lakia sovelletaan myös esimerkiksi finanssialan yhteisöjen digitaalisiin palveluihin.

Esteettömyys koskee fyysistä maailmaa, mutta saavutettavuudella tarkoitetaan digitaalisiin palveluihin liittyviä ominaisuuksia. Saavutettavien digitaalisten palveluiden tavoitteena on varmistaa jokaisen mahdollisuus käyttää palveluita itsenäisesti ja omatoimisesti mahdollisista toimintarajoitteista huolimatta. Esimerkiksi verkkopankin tulee olla sellainen, että myös näkövammaiset voivat käyttää sitä, ja palvelun sisällön tulee olla ymmärrettävässä muodossa. Tästä linkistä voit katsoa havainnollistavan videon, jolla näkövammainen Jari Mikola kertoo, miten hän käyttää verkkopalveluja.

Kaiken perusta on kattava saavutettavuusarviointi.

Me halusimme Samlinkissa näyttää esimerkkiä saavutettavuusvaatimusten täyttämisessä. Aloitimme teettämällä digitaaliselle Luotsaus-julkaisullemme saavutettavuusarvioinnin, jonka perusteella oli helppo priorisoida tarvittavat muutokset, jotta julkaisu täyttää jatkossa WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines) AA-tason vaatimukset.

Saavutettavuusarvioinnin tärkeimmät löydökset liittyivät näppäinselattavuuteen, näppäimistöfokukseen sekä otsikkotyylien loogiseen käyttöön. Isompien löydösten lisäksi korjasimme useita pienempiä yksityiskohtia ja paransimme muun muassa julkaisun erottuvuutta muokkaamalla siinä käytettäviä värejä lukijaystävällisempään suuntaan.

Projektin aluksi kävimme kaikki Luotsauksen muutostarpeet läpi yhdessä kehittäjien ja sisällöntuottajien kanssa varmistaaksemme, että ne ymmärretään samalla tavalla. Tarvittavat muutostyöt jakautuivat eri sidosryhmille, ja hyvän yhteistyön kulmakivenä oli tiivis viestintä. Se auttoi myös tekemään tarvittavat päätökset nopeasti, jotta työ saatiin valmiiksi aikataulussaan.

Muutostöiden jälkeen vuorossa oli vielä tehtyjen korjausten testaus. Testausvaiheeseen kannattaa varata runsaasti aikaa ja testata korjattu palvelu eri selaimilla ja käyttöjärjestelmillä sekä niiden helppokäyttötoiminnoilla, muun muassa ruudunlukuohjelmilla.

Kokonaisuudessaan projekti onnistui hyvin, ja saimme erinomaista käytännön kokemusta myös vaativampien kokonaisuuksien saavutettavuusarviointia sekä korjauksia varten. Saavutettavaa Luotsausta pääset lukemaan tästä linkistä.

Hyvästä saavutettavuudesta hyötyvät kaikki.

Digitaalisten palveluiden selkeys ja helppokäyttöisyys voivat rohkaista yhä useampia käyttämään niitä. Säädöstenmukaisen, tehokkaan ja käyttäjälähtöisen palvelun suunnittelussa on hyvä käyttää apuna osaavaa kumppania, joka pystyy tukemaan asiakkaitaan palvelukokonaisuuden suunnittelussa vaatimusmäärittelystä aina sen ylläpitoon asti.

Tekstin kirjoittajan, liiketoiminnan kehityspäällikkö Susanna Markkion, mielestä parhaat digitaaliset palvelut rakennetaan yhteistyössä palvelun kehittäjien, tilaajien ja käyttäjien kanssa. Käyttäjälähtöisten palveluiden varmistamisessa Samlink käyttää palvelusuunnittelun menetelmiä.

Kolumni on osa Samlinkin uutta Tietovirta-blogia. Tutustu blogiin verkkosivuillamme.