Ekosysteemi

Finanssialan finessit tutuiksi

Aalto University Executive Education (AEE) -ryhmään kuuluvan Finvan ajankohtaiskoulutuksiin osallistuu vuosittain satoja finanssialan asiantuntijoita, ja Finvan verkkokursseja suoritetaan tuhansia kertoja vuodessa. Myös samlinkilaiset ovat säännöllisesti mukana koulutuksissa. ”Esimerkiksi Finanssialan ABC -koulutukseen poimimme kumppaniyrityksen toimintaan parhaiten soveltuvat teemat ja hyödynnämme toteutuksessa laajaa asiantuntijaverkostoamme”, kertoo Finvan Senior Program Manager Jani Tuomainen.

Tarjoatte ainoastaan finanssialaan keskittyviä koulutuksia. Onko tiettyyn alaan keskittyminen osoittautunut hyväksi ratkaisuksi?

Olemme toimineet finanssialan koulutusten parissa lähes 50 vuoden ajan 1970-luvulta lähtien, ja pitkän kokemuksemme ansiosta pystymme tunnistamaan alan kulloisetkin osaamistarpeet ja keinot vastata niihin. Erikoistuminen mahdollistaa syvällisten finanssialan koulutusten tarjoamisen. Se, että olemme nykyään osa Aalto-yliopistoyhteisöä, taas takaa meille hyvän tietämyksen muun muassa siitä, mitä digitalisaation, tekoälyn tai vaikkapa koneoppisen saralla on menossa. Voimme soveltaa sitä tietoa nimenomaan finanssialan näkökulmasta koulutuksia suunnitellessamme.

Minkälaiset ovat finanssialan ammattilaisten osaamistarpeet juuri nyt?

Tällä hetkellä korostuvat sääntelystä tulevat tarpeet. Finanssikriisin jälkeen on annettu paljon viranomaisohjeistusta siihen, millä tasolla alan toimijoiden osaamisen on oltava, jotta esimerkiksi kuluttajansuoja toteutuu. Regulaation ulkopuolelta voidaan mainita esimerkiksi digitalisaation vaikutusten hahmottamisen tärkeys. Esimerkiksi Open Bankingin mukanaan tuoma kolmansien osapuolten datan käyttömahdollisuus liittyy siihen.

Useat samlinkilaiset käyvät koulutuksissanne. Miten se hyödyttää heidän asiakkaitaan?

Juuri nyt meillä on Samlinkissa käynnissä Finanssialan ABC -koulutus. Siinä käsitellään esimerkiksi asiakkaan tuntemiseen, talousrikollisuuteen ja rahanpesuun liittyviä teemoja, joten koulutuksen käyneillä Samlinkin asiantuntijoilla on entistä paremmat mahdollisuudet ymmärtää asiakkaidensa tarpeita ja konsultoida heitä vaikkapa tässä asiassa. Sama pätee toki kaikkiin muihinkin koulutuksen sisältöihin.

Tällä juttupaikalla käsittelemme Samlinkin monimuotoista ekosysteemiä. Ekosysteemissä yritykset ja sidosryhmät tekevät yhdessä töitä haastaen toisiaan innovointiin ja perinteisten rajojen rikkomiseen. Ytimessä ovat aina asiakkaan tarpeet.