EKOSYSTEEMI

Taloushallinnon ja IT-osaamisen synergiaa

Paikallispankkien PP-Laskenta on valtakunnallisesti toimiva taloushallinnon palvelukeskus, jonka yli 60 ammattilaista tuottavat taloushallinnon ja viranomaisraportoinnin palveluja finanssialan toimijoille. PP-Laskenta on osa Samlink-konsernia. Molemmat yritykset ja ennen kaikkea asiakkaat hyötyvät, kun taloushallinnon palvelujen tuottaja ja IT-järjestelmien toimittaja tekevät läheistä yhteistyötä, PP-Laskennan toimitusjohtaja Sanna Komi kertoo.

Mikä on PP-Laskennan rooli Samlinkin ekosysteemissä?

PP-Laskennan rooli ekosysteemissä on moninainen: olemme Samlinkille sekä asiakas että yhteistyökumppani. Toisaalta olemme toimittaja-tilaaja-suhteessa, toisaalta teemme tiivistä yhteistyötä ja palvelemme pitkälti samoja asiakkaita. Samlink toimittaa IT-ratkaisuja meille, jotta pystymme tuottamaan palveluja yhteisille asiakkaillemme. Asiakkaidemme liiketoiminnan ydin on puolestaan Samlinkin järjestelmissä. Organisatorisesti olemme Samlinkin yksikkö, juridisesti katsottuna tytäryhtiö.

Mitä yhteistyö käytännön tasolla on?

Joka yö Samlinkin järjestelmistä syntyy tapahtuma-aineistoja PP-Laskennan kirjanpitoon. Lisäksi Samlink tuottaa päivä-, kuukausi- ja neljännesvuositasolla aineistoja kirjanpidon ja viranomaisraportoinnin tarpeisiin. Samlinkilta ostamme myös työasemapalvelut, tietoliikenneyhteydet sekä lisäksi hallinnollisia, muun muassa HR:ään liittyviä, palveluja. PP-Laskenta puolestaan vastaa Samlinkin kirjanpidosta ja palkanlaskennasta. Teemme myös Samlinkin tilinpäätökset. Yhdessä tekeminen tuo monipuolisia etuja.

Minkälaisia hyötyjä yhteistyöstä on?

Läheisyys palvelee hyvin kokonaisuutta. Yhteistyöstä hyötyvät ennen kaikkea asiakkaamme. Kun talousosaaminen ja IT-palvelut tekevät tiivistä yhteistyötä, asiakaspankeillemme pystytään tuottamaan tehokkaammin lisäarvoa: ajan mittaan hioutuneet toimintatavat ja yhteistyösuhteet helpottavat tiedon kulkua ja riippuvuuksien huomioimista toimintojen välillä. Lisäksi yhteistyön ansiosta tietoja voidaan hyödyntää laajasti eri tarkoituksiin esimerkiksi viranomaisraportoinnin osalta ja tarkastella samaa tietoa eri näkökulmista, tarkkuustasoista ja jaotteluina.

Olemme ottamassa robotiikan osalta ensiaskeleita.

Miltä taloushallinnon tulevaisuus näyttää?

Olemme ottamassa robotiikan osalta ensiaskeleita. Uskon vahvasti, että jo hyvin lähitulevaisuudessa prosesseja automatisoidaan yhä laajemmin. Kaiken kaikkiaan pidemmälle vietyjä robottiratkaisuja pitäisi analysoida nyt vieläkin tarkemmin ja automatiikka täytyy saada niin korkealle tasolle kuin mahdollista. Tämä tehostaa toimintaa ja tuo toimintavarmuutta. Samalla ihmistyövoimaa vapautuu sinne, mistä sitä tarvitaan eniten: analysointiin, asiakkaiden tarpeiden kuunteluun, laadunvarmistukseen ja muuhun asiantuntijatyöhön.

Tällä juttupaikalla käsittelemme Samlinkin monimuotoista ekosysteemiä. Ekosysteemissä yritykset ja sidosryhmät tekevät yhdessä töitä haastaen toisiaan innovointiin ja perinteisten rajojen rikkomiseen. Ytimessä ovat aina asiakkaan tarpeet.