KOLUMNI

Robotti on hyvä renki

Tulevaisuuden visioissa pankkikonttoreissa on omat robottiassistentit, jotka hoitavat toimihenkilöiden antamia vakioituja rutiinitehtäviä. Pidemmälle menevissä visioissa robotteja ohjaa tekoäly, joka toimii ikään kuin robottien esimiehenä.

Tehokkuutta palveluja yhdistämällä

Samlink on perehtynyt robotiikan mahdollisuuksiin ja alamme vaatimuksiin, jotka automaatiossa pitää ottaa huomioon. Tutkimme eri teknologioita ja toimintatapoja. Mietimme, mikä olisi meidän ratkaisuvaihtoehtomme robotiikkamarkkinoilla.

Yhdistimme valitsemamme teknologian muuhun osaamiseemme ja ratkaisuihimme.

Otimme käyttöön robotin, joka tekee antolainauksen vakuusluokkien arvotusprosenttien muutoksia. Ratkaisimme asian yhdistämällä olemassa olevista palveluistamme kolme: palveluportaalin, tiketöintijärjestelmän ja robotiikan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pankin toimihenkilö täyttää palveluportaalissa tilauksen, josta syntyy tiketti, joka lähettää tarvittavat tiedot robotille suoritettaviksi. Prosessin päätteeksi toimihenkilö saa sähköpostitse raportin, josta hän voi tarkistaa robotin tekemän arvostusprosentin muutoksen.

Robotiikka asiakkaidemme tukena

Melkeinpä tärkein vaihe robotiikassa on prosessien yksinkertaistaminen. Jos joku prosessi tuntuu hankalalta, se on hankala robotinkin suorittamana. Robotti tekee sen vain nopeammin. Sen sijaan, että oikopäätä automatisoimme olemassa olevia prosesseja, pitää meidän miettiä prosessin yksinkertaistamista, jotta se on helppo automatisoida.

Jos joku prosessi tuntuu hankalalta, se on hankala robotinkin suorittamana.

Asiakaspankeillamme on useita järjestelmiä eri järjestelmätoimittajilta. Ideaalitilanteessa nämä järjestelmät integroidaan toisiinsa, jolloin niiden käyttö on sujuvaa. Integroinnin kustannukset eivät aina maksa itseään takaisin riittävän nopeasti. Näissä tilanteissa on hyödyllistä selvittää, miten asia olisi ratkaistavissa robotiikan avulla. Silloin kannattaa olla yhteydessä meihin ja kysyä, mitä ratkaisuvaihtoehtoa suosittelemme.