SIGNAALIT

Pinnalla juuri nyt

Samlinkilaiset seuraavat aktiivisesti finanssi- ja IT-alojen kuumimpia trendejä sekä kehitystä. Markkinatietoa kerätään systemaattisesti ja asiantuntijat jakavat tietoaan tiiviisti. Signaaleissa avaamme havaintomme ja tarkastelemme pinnalla olevia asioita finanssialan näkökulmasta.

Digietiikan aika

Jotta digitaalisuus voi edetä vauhdikkaammin, pitää digietiikan pelisääntöjä muokata. Normien toteutuminen digitaalisissa palveluissa tulee määritellä uudelleen. Mitä ja miten mm. automatisoidut päätökset, asiakasprofilointi ja markkinointi, palveluiden läpinäkyvyys ja asiakkaan tietojen käsittely toteutetaan.

Tuotteesta elämänlaadun parantamiseen

Yksittäisten tuotteiden sijaan pankkien pitää tuntea asiakkaansa paremmin ja palvella elämän laadun parantamisessa. Apua ja palvelutapoja tarvitaan isoissa päätöksissä, säästämisessä ja varallisuuden hoidossa. Teknologia, analytiikka ja esineiden internet liittyvät tulevaisuudessa yhä tiiviimmin pankkipalveluihin ja niiden käyttötapoihin.

Tulevaisuuden työtaidot

Työ muuttuu monen megatrendin ja teknologisen kehityksen myötä. Valtaosa työntekijöistä tietää tarvitsevansa uusia taitoja lähivuosina. Jotta oma osaaminen on kilpailukykyistä jatkossakin, kolme tärkeintä tulevaisuuden osaamista ovat: tekniset taidot, muutos- ja oppimiskyky, kehittyneet ongelmanratkaisutaidot.