VALOKEILASSA

Asiakkaan elämään sopivat pankkipalvelut

Pankkipalveluiden asiakaslähtöisyydestä, saatavuudesta ja palvelukanavista käydään enemmän keskustelua kuin aikoihin. Yksittäisten kanavien sijaan tulisi puhua palvelukokonaisuudesta. Asiakkaalle tärkeintä on palveluiden sopivuus omaan elämään. Parasta olisi, jos voisi valita itse ajan, paikan ja kanavan, jolla pankkiasiat hoituvat.

Asiakas voi valita pankkien useista palvelukanavista omansa. Hän voi aloittaa itsepalvelulla verkkopankissa ja hoitaa asioinnin loppuun henkilökohtaisesti pankin asiantuntijan kanssa, joko virtuaalisesti tai kasvotusten. Jotta palvelukokemus olisi toimiva ja yhtenäinen, pitää taustalla monen asian olla kunnossa. 

– Samlink auttaa asiakkaitaan ratkomaan palvelukehitykseen liittyviä haasteita. Pankin liiketoiminta määrittää tahtotilan, mutta hyvän asiakaskokemuksen rakentamiseksi pitää tuntea järjestelmät ja niiden tekniset reunaehdot. Tavoiteltava asiakaskokemus ja asiakkaalle tarjottavat palvelut tulee suunnitella kokonaisuudeksi, mutta se rakennetaan silti pala palalta, sanoo Samlinkin teknologiajohtaja Eero Renkonen.

 

Liiketoiminnan kehityspäällikkö Susanna Markkio alleviivaa kokonaisuuden hallinnan merkitystä. 

– Pankkipalveluissa pitää jo suunnitteluvaiheessa varmistaa vaatimuksenmukaisuus, turvallisuus ja saatavuus. Autamme asiakasta ja hänen yhteistyökumppaneitaan, jotta palvelut täyttävät asetetut velvoitteet esimerkiksi raportoinnin ja yksilön tietosuojan osalta. Kokonaisuudenhallinnan avulla konsultoimme, miten palveluista pidetään huolta koko elinkaaren ajan.

Eniten käytetty tapa hyödyntää pankkien palvelua on intuitiivinen ja ehkä yllättäväkin. 

Renkosen mukaan tekniset toteutukset ja tietojärjestelmien arkkitehtuuriratkaisut toimivat pinnan alla ja ovat parhaimmillaan silloin, kun pankin asiakas ei niitä edes huomaa. 

– Eniten käytetty tapa hyödyntää pankkien palvelua on intuitiivinen ja ehkä yllättäväkin, pankkikortti. Pankkikortti ja kassapääte ovat tämän päivän yleisin käyttöliittymä pankin palveluihin.

 

Pankkipalveluiden ekosysteemi laajenee

 

Palvelusuunnittelulla hahmotetaan mitä eri kanavia ja turvallisuustasoja pitää huomioida kokonaisuudessa.

– Seuraamme tarkasti mitä maailmalla tapahtuu ja tuomme asiakkaillemme tietoa eri vaihtoehdoista. Pankkien kanssa osin kilpailevia vaihtoehtoja julkaistaan Suomessakin lähes viikoittain. Autamme asiakasta valitsemaan heidän palvelustrategiaansa sopivat tietojärjestelmäratkaisut. Meistä on apua paitsi uusien palveluiden rakentamisessa, myös nykyisten kanavien paremmassa hyödyntämisessä. Analytiikan avulla nähdään mitä palveluita asiakkaat käyttävät, millä tavalla, ja onko käytössä esimerkiksi maantieteellisiä eroja, kertoo Markkio.

Samlink on asiakkaidensa tukena mahdollistajana ja integraattorina

 

Kokonaisarkkitehtuurin ja digitaalisen liiketoiminnan kehittämisessä Samlinkin vahvuutena on hyvä ymmärrys asiakkaiden järjestelmäkokonaisuudesta. Tunnemme palveluketjujen takana olevat riippuvuudet ja mahdollisuudet. Osaamistamme kannattaa hyödyntää koko palvelun elinkaaren ajan: idea-asteelta jatkuvaan, korkean käytettävyyden palveluun saakka.

 

Kysy meiltä, mitä arvoa Samlinkin asiantuntijat voivat tuoda palvelukokonaisuutesi kehittämiseen. Simo Rossi, simo.rossi@samlink.fi, 040 590 2894 ja Susanna Markkio, susanna.markkio@samlink.fi, 050 480 1183.