Samlinkin vuosikertomus 2018 julkaistu – takana monella tapaa menestyksekäs vuosi

Vuoden 2018 aikana Samlink toteutti useita asiakkaiden liiketoimintaa tehostavia hankkeita, joista esimerkkeinä voidaan mainita sähköinen allekirjoitus ja tunnuslukusovellus. Tuotantomme käytettävyys säilyi erinomaisella tasolla, ja käsiteltyjen tapahtumien määrä kasvoi jälleen ollen 2,2 miljardia.

Tammikuussa 2019 Samlinkin omistajapankit ja Cognizant kertoivat, että Cognizant toimittaa uuden peruspankkijärjestelmän Säästöpankkiryhmälle, Oma Säästöpankille ja POP Pankki -ryhmälle, ja osana pankkien kanssa tehtyä sopimuskokonaisuutta Cognizant ostaa pankkien nykyisen it-palveluiden tarjoajan, Samlinkin. Kauppa vaatii vielä kilpailuviranomaisten hyväksynnän. Jo vuoden 2018 aikana tehtiin tuotevalinnat, joiden pohjalta uusi peruspankkijärjestelmä rakennetaan. Pääroolissa ovat Temenos-ohjelmistotoimittajan tuotteet. Peruspankkiuudistushanke jatkuu usean vuoden ajan.

Myös taloudellisilla mittareilla mitattuna vuosi oli onnistunut. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2018 103,1 miljoonaa euroa, kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 2,5 prosenttia (edellisenä vuonna 100,6 miljoonaa euroa). Emoyhtiö Oy Samlink Ab:n liikevaihto oli päättyneellä tilikaudella 91,5 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna 90,5 miljoonaa euroa). Konsernin liikevoitto oli 10,5 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna 6,8 miljoonaa euroa). Oy Samlink Ab:n vuoden 2018 liikevoitto oli 8,8 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna 5,7 miljoonaa euroa).

Henkilöstöä konsernissa oli vuoden 2018 aikana keskimäärin 452, kun vuonna 2017 vastaava luku oli 454.

Nyt ilmestyneessä verkkovuosikertomuksessa käydään läpi vuoden 2018 pääkohtia ja luodaan lyhyet katsaukset PSD2-direktiiviin muutoksen kirittäjänä, robottien mahdollisuuksiin liiketoiminnan tehokkuuden kasvattajina sekä siihen, kuinka ja millaisin tuloksin työntekijäkokemusta on painotettu Samlinkissa viime aikoina.

Lue vuosikertomus.

Vuoden 2017 vuosikertomus on julkaistu

Samlinkin vuosi 2017 oli merkittävien uutisten ja hankkeiden vuosi.
Tutustu vuosikertomukseen verkkosivuillamme ja lue, mitä meille kuului viime vuonna.

Avaintapahtumat

  • Saavutimme taloudelliset tavoitteemme ja ylitimme ensimmäistä kertaa 100 miljoonan euron liikevaihdon.
  • Valmistautuminen peruspankkijärjestelmän uudistamiseksi jatkui.
  • IFRS 9 -projektin muutokset järjestelmissä otettiin tuotantoon suunnitelman mukaisesti.
  • Finnveralle toimitettu lainajärjestelmä otettiin tuotantoon onnistuneesti.
  • 3 000 uutta työasemaa otettiin käyttöön uudella Windows 10 -käyttöjärjestelmällä ja ajanmukaisella toimistojärjestelmällä.

Katse eteenpäin!

Vuoden 2018 aikana Samlink käynnistää peruspankkijärjestelmän uudistuksen tiiviissä yhteistyössä asiakaspankkiensa ja kumppaniensa kanssa. Peruspankkijärjestelmän uudistus mahdollistaa tulevaisuuden haasteisiin vastaamisen ja tuo uudenlaista joustavuutta pankkien liiketoiminnan kehittämiseen. Samlink on valmistellut uudistusta jo usean vuoden ajan.

Tavoitteet saavutetaan yhteistyöllä – myös vuonna 2018.

Vuosikertomus on julkaistu

Samlinkin vuoteen 2016 sisältyi monia merkittäviä kohokohtia. Käy tutustumassa kokonaisuuteen ja lue, mitä meille kuului viime vuonna. Vuosikertomus löytyy verkkosivuiltamme.

Yhteenveto viime vuodesta

Vuotta 2016 ohjasivat Samlinkissa asiakaskokemuksen, toimintamallin ja osaamisen kehittäminen, kuten myös peruspankkijärjestelmän uudistamisen valmisteluun liittyvät toimenpiteet. Lisäksi laajensimme asiakkaille tarjottavia palveluita, ja otimme käyttöön uuden tietovarastoratkaisun. Aloitimme asiakaspankeissa mittavan työasemauudistuksen, joka valmistui alkuvuodesta 2017.

Tuotantotoiminnan käytettävyys oli erinomaisella tasolla vuonna 2016. Yhteistyö toimittajiemme kanssa takasi mallikelpoisen toimintavarmuuden. Kriittisissä järjestelmissä käytettävyys oli 100 % lähes koko vuoden ajan.

Useat turvallisuusauditoinnit, kuten PCI DSS ja ISAE 3402, osoittivat turvallisuuden hallinnan ja toteutuksen olevan Samlinkissa finanssialan vaatimalla korkealla tasolla. Aloitimme myös valmistautumisen EU:n tietosuoja-asetuksen asettamien vaatimusten toteuttamiseksi.

Katse eteenpäin!

Visio ”Tietoa, tahtoa, tekniikkaa” johdattaa Samlinkia: tiedostamme tietotekniikan hyödyntämismahdollisuudet finanssipalveluiden kehittämisessä, tahdomme palvella asiakkaitamme yhä paremmin ja olemme digitalisaation tuomien mahdollisuuksien luotettava ja laadukas toteuttaja. Tavoitteet saavutetaan yhteistyöllä – myös vuonna 2017.

Vuosikertomuksemme on julki. Samlinkin vuosi 2015 oli uudistumisen aikaa

Samlinkin vuosikertomus vuodesta 2015 kokoaa yhteen menneen vuoden tärkeimmät tapahtumat, avainluvut sekä taloustiedot.

Samlinkille vuosi 2015 oli merkittävän uudistumisen aikaa, kun uuden vision ja strategian myötä koko yhtiön toimintamalli, organisaatio ja työskentelytavat muutettiin ketterää toimintatapaa tukeviksi.

Kattavan vuosikertomuksen löydät ensimmäistä kertaa digiversiona verkosta. Visuaalinen verkkovuosikertomus on luettavissa kätevästi myös mobiililaitteilla. Verkkovuosikertomuksesta voit lisäksi ladata halutessasi tilinpäätöstiedot.

Samlinkin vuosi 2014: Historiallisten hetkien aikaa

Vuosi 2014 oli Samlinkille historiallinen: onnistuimme uuden verkkopankkialustan kokonaisuudistuksessa sekä kahden uuden keskusluottolaitoksen rakentamisessa. Vuoden 2014 taloudelliset tavoitteet saavutettiin hyvän tilauskannan ja kustannusten hallinnan ansiosta.

Vuoden 2014 aikana Samlinkissa aloitti myös uusi toimitusjohtaja ja yhtiön uudistamista alettiin vauhdittaa toden teolla, nyt uuden Samlinkin rakentaminen on jo käynnissä.

Vuosikertomus sisältää yhteenvedon vuodesta 2014, oleellisimmat avainluvut sekä vuoden taloustiedot. Vuosikertomuksen voit lukea sähköisesti Issuu-palvelussa.

Samlinkin vuosi 2013: Työntäyteinen ja onnistunut

Kokonaisuudessaan Samlinkin vuosi 2013 oli työntäyteinen ja onnistunut. Menneen vuoden aikana Samlink tuotti uusia palveluita asiakkailleen, edisti toimintaansa palveluintegraattorina sekä jatkoi toimintatapojen ja yrityskulttuurin muuttamista asiakastarpeiden mukaisesti. Vuonna 2013 saavutettiin myös asetetut taloudelliset tavoitteet.

Vuosikertomus sisältää yhteenvedon vuodesta 2013, oleellisimmat avainluvut sekä vuoden taloustiedot. Vuosikertomuksen voit lukea sähköisesti internetissä.

Samlinkin vuosi 2012: Uusia palveluita ja kustannustehokkuutta

Tutustu Samlinkin vuosikertomukseen vuodesta 2012, vuosikertomuksen voit lukea Issuu-verkkolehtipalvelusta.

Onnistumisia: sähköisen työpöydän käyttö alkoi asiakaspankeissamme, tuotimme pankkien mobiilipalvelun ja saavutimme kasvutavoitteemme sähköisessä asioinnissa.

Vuoden aikana vahvistimme jalansijaamme energiatoimialan IT-palveluiden asiantuntijana. Toteutimme onnistuneesti kustannusten säästöohjelmaa koko konsernissa ja kehitimme käyttöönottojen kokonaisuuttamme. Toteutimme organisaatiomuutoksia vahvistaaksemme yhtiön kilpailukykyä ja varmistaaksemme toimituskykymme.