Samlink luotsaa saavutettavuuteen – tutustu tietopakettiin

Saavutettava verkkopalvelu on tasavertaisesti kaikkien käytettävissä riippumatta esimerkiksi iän tai vamman tuomista toimintarajoitteista. Digimaailmassa saavutettavuus on sitä, mitä esteettömyys fyysisessä ympäristössä – kynnysten madaltamista ja vaihtoehtoisten kulkureittien luomista.

Saavutettavuusvaatimukset tarjoavat mahdollisuuden tarkastella palvelua ensisijaisesti käyttäjälähtöisestä näkökulmasta. Saavutettavuussääntely koskee julkisen sektorin asiakkaille tarkoitettuja palveluita koko EU:n alueella. Suomessa sääntely kohdistuu lisäksi muun muassa sähköisen tunnistamisen palveluita tarjoaviin ja finanssialaan.

Mitä saavutettavuusvaatimuksista pitää tietää? Milloin pitäisi ryhtyä toimeen? Mitä Samlink on jo tehnyt omien palvelujensa saavutettavuuden parantamiseksi? Vastaukset kysymyksiin löytyvät uusimmasta Luotsaus-julkaisusta. Mukana on myös video, jolla it-asiantuntijanakin työskennellyt täysin sokea Jari Mikola kertoo, kuinka saavutettavuus mahdollistaa hänelle asioiden hoitamisen itsenäisesti.

Tutustu Samlinkin teemajulkaisuun verkossa, Luotsaus saavutettavuuteen >>

Samlink luotsaa palveluliiketoiminnan kehittämiseen – tutustu tietopakettiin

Palveluiden kehittäminen vaatii ennen kaikkea asiakaslähtöistä työskentelyä. Asiakas on yksilö, joka kaipaa yhä enemmän räätälöityjä ratkaisuja ja juuri hänen omiin tarpeisiinsa sopivia palvelukokonaisuuksia.

Asiakaskeskeinen palveluiden kehittäminen kannustaa kehittäjää ymmärtämään asiakasta. Mitkä ovat asiakkaan tarpeet, haasteet, toiveet ja tavoitteet?

Saatua palvelua verrataan automaattisesti maailman parhaisiin ratkaisuihin. Kenen asia palveluiden kehittäminen oikeastaan on? Millaisia haasteita matkalle saattaa ilmaantua? Mitä tarkoittaa, että tulevaisuuden maailma on palveluiden?

Tutustu Samlinkin teemajulkaisuun verkossa, Luotsaus palveluliiketoimintaan >>

Luotsaa Open Bankingin maailmaan – tutustu tietopakettiin

Open Banking eli avoin pankkiliiketoiminta mahdollistaa pankeille uudenlaisen palvelutarjonnan hyödyntämällä kolmansien osapuolten tarjoamaa dataa ja prosesseja. Pankit liittyvät osaksi alustataloutta, mikä mullistaa pankkipalveluiden jakamisen ja tuottamisen tavat.

Digitaalisessa maailmassa pienillä ja nopeilla palveluntarjoajilla on omat vahvuutensa ja suuremmilla pankeilla omat etulyöntiasemansa. Pankit avaavat nyt kehittäjäyhteisölle rajapintoja ja valitsevat huolella, keiden kanssa toimivat. Mitä mahdollisuuksia Open Banking tarjoaa pankeille? Mitä on ilmiön taustalla? Miten huomioidaan tietoturva?

Tutustu Samlinkin teemajulkaisuun verkossa, Luotsaus Open Bankingiin >>

Luotsaa Tekoälyyn – tutustu kattavaan tietopakettiin

Tekoälystä puhutaan ja kirjoitetaan paljon. Mihin olemme menossa ja mitä meidän pitää oppia? Tekoälyn mahdollisuudet ovat riskejä suuremmat.

Tekoäly selviytyy tehtävistä, jotka normaalisti vaativat ihmisälyä. Se oppii pohjadatasta ilman ohjelmointia ja kommunikoi ihmisten käyttämillä kielillä. Tekoälyn avulla koneet, järjestelmät ja palvelut mukautuvat tehtäviinsä tarkoituksenmukaisesti.

Finanssialalla tekoäly tarkoittaa kilpailuetua, tehokkuutta ja uusia innovaatioita. Tekoäly voi tehdä luottopäätöksiä tai antaa sijoitusneuvontaa. Kun se hoitaa rutiinitehtävät, asiantuntijan aikaa säästyy.

Tutustu Samlinkin teemajulkaisuun verkossa, Luotsaus Tekoälyyn >>

Luotsaa Robotiikkaan – tutustu tietopakettiin

Ohjelmistorobotiikka on yksi väline automatisoinnin ja tehostamisen työkalupakissa. Se vapauttaa ihmisiä rutiineista ja mahdollistaa aiemmin kalliita ja kannattamattomia toimintoja. Kun virheet vähenevät ja laatu on ennakoitua, jää asiakaspalvelijoille enemmän aikaa haasteellisiin tehtäviin. Sen pitäisi näkyä parempana asiakaskokemuksena.

Miten robotiikka mullistaa finanssialan?

Suomessa pankkien järjestelmät ovat alkaneet tulla elinkaarensa päähän. Robotiikka tarjoaa keinon toisaalta pidentää vanhojen järjestelmien elinkaarta ja toisaalta lyhentää sitä nopeuttamalla järjestelmäintegraatioita uusien ja vanhojen järjestelmien välillä. Robotiikan avulla pystytään ratkomaan taktisia tarpeita joustavasti ja kustannustehokkaasti.

Oletko pohtinut, miten robotiikka voi auttaa sinua liiketoiminnassasi?

Tutustu Samlinkin kattavaan teemajulkaisuun verkossa, Luotsaus Robotiikkaan >>

Luotsaa Blockchainiin – tutustu tietopakettiin

Blockchain on yhtä suuri asia kuin internet. Se mahdollistaa aivan uudenlaisten palveluiden luomisen teknologia-alustan päälle. Siitä puhutaan paljon, mutta mitä Blockchain oikeasti tarkoittaa ja mitä se mahdollistaa?

Blockchainin vaikutus voi olla erityisen suuri nimenomaan finanssialalla, jossa blockchain saattaa poistaa välikäsiä arvoketjusta radikaalilla tavalla. Blockchain alentaa kustannuksia myös korvaamalla olemassa olevia toimintoja. Blockchainissa on valtava potentiaali uusille palveluinnovaatioille.

Mistä kannattaa aloittaa?

Nyt eletään Suomessa ja maailmalla aikaa, jolloin ensimmäiset startupit hyödyntävät teknologiaa ja löytävät täysin uudenlaisia markkinoita. Blockchainin parissa työskenteleviin start-upeihin on maailman laajuisesti sijoitettu 1 100 000 000 USD:a.

Kun olet perehtynyt Blockchaniin, on aika miettiä, miten sitä haluat hyödyntää omassa liiketoiminnassasi. Mahdollisuuksia on.

Tutustu Samlinkin kattavaan teemajulkaisuun verkossa, Luotsaus Blockchainiin >>

Luotsaa Tiedolla johtamiseen – tutustu tietopakettiin

Yhdysvalloissa jo joka toinen yritys hyödyntää analytiikkaa toiminnassaan. Tieto onkin valttia päätöksenteossa sekä kilpailuetu asiakaskokemuksen luomisessa. Oikea ja jalostunut tieto pesee hyvänkin arvauksen ja mutu-tuntuman mennen tullen. Mitä on tiedolla johtaminen?

Tiedolla johtamisessa olennaisinta ovat faktat. Tiedolla johdettaessa tarpeellinen tieto analysoidaan, tulkitaan ja muutetaan toimenpiteiksi. Analytiikka mahdollistaa uusia toimintatapoja liiketoiminnan tehostamiseksi ja asiakaskokemuksen parantamiseksi. Kun kyetään tunnistamaan liiketoimintaongelmat, voidaan etsiä analytiikan avulla ratkaisut.

Miten tiedolla voi johtaa finanssialalla?

Tiedon avulla voidaan johtaa myös pankkien toimintaa. Analytiikan avulla voidaan esimerkiksi löytää vastauksia siihen, milloin on mahdollista hinnoitella aggressiivisemmin? Tai siihen, mikä on asiakkaalle merkityksellinen palvelu ja kuka asiakas on poistumassa?

Tutustu Samlinkin kattavaan teemajulkaisuun verkossa, Luotsaus Tiedolla johtamiseen >>

Luotsaa PSD2-maksupalveludirektiiviin – tutustu tietopakettiin

Tuleva PSD2-maksupalveludirektiivi puskee finanssialaa kohti avointa yhdessä kehittämistä. Direktiivi edellyttää pankkeja avamaan maksu- ja asiakastietorajapintojaan kolmansille osapuolille.

Direktiivissä on kyse pääasiassa käyttäjien verkossa tekemien maksutapahtumien ja maksutilitietojen käsittelemisestä hyödyntämällä tavanomaisia pankkien maksupalveluratkaisuja. Muille maksupalveluntarjoajille annetaan mahdollisuus käyttäjän nimenomaisesti hyväksyessä päästä käynnistämään maksuja käyttäjän maksutililtä tai hakemaan tilitietoja eri pankeista, jos maksutilille on pääsy verkon kautta. Avoimuus tuo lisävauhtia kilpailuun, jolloin pankkien on ymmärrettävä mitä markkinoille tulleet uudet toimijat tarjoavat.

Miten direktiivi vaikuttaa pankin toimintaan?

Mitä PSD2 todella tarkoittaa pankin näkökulmasta? Mitkä ovat pankin strategiat ja rooli tulevaisuudessa? Mitä mahdollisuuksia PSD2 tuo, millaisia innovaatioita rajojen avautuminen voi luoda?

Tutustu Samlinkin kattavaan teemajulkaisuun verkossa, Luotsaus PSD2 maksupalveludirektiiviin >>

Luotsaa mobiilimaksamiseen – lue lehti verkossa

Digitalisaatio muuttaa pankkien toimintaa kokonaisvaltaisesti, kun ihmiset haluavat tehdä virtuaalisesti asioita yhtä enemmän itse – silloin ja siellä, kun se heille sopii. Nyt mobiilimaksamisen rintamalla tapahtuu paljon ja kiihtyvällä tahdilla, kun kortit ja käteinen siirtyvät lompakoista mobiililaitteisiin. Erilaisia mobiilimaksamisen sekä mobiilin rahansiirron ratkaisuja julkaistaan tiheästi ja myös kuluttajat odottavat palveluilta ja ratkaisuilta paljon.

Mitä pankkien kannattaa tehdä juuri nyt? Mitkä ovat mobiilimaksamisen 7 ilonaihetta entä kiinnostavimmat uudet ratkaisut? Miksi rahaa liikuttaa asiakas?

Lue Samlinkin uusi teemajulkaisu verkossa, Luotsaus Mobiilimaksamiseen >>