Inlägg av Suvi Laurila

Samlink blir en del av Cognizant

I januari 2019 meddelade ägarna till Samlink att de hade ingått ett avtal om försäljning av Samlink till Cognizant. Försäljningen var en del av avtalet utifrån vilket Cognizant bygger upp ett grundläggande banksystem för tre monetära finansinstitut. I fortsättningen ska Cognizant också administrera systemet. Avtalet har godkänts av tillsynsmyndigheten enligt kraven och försäljningen genomfördes den […]

Årsredovisning 2017 har publicerats

År 2017 präglades för Samlinks del av stora nyheter och projekt. Ta del av årsredovisningen på vår webbplats för att få veta hur det gick för oss i fjol. Nyckelhändelser Vi uppnådde våra ekonomiska mål och omsatte för första gången över 100 miljoner euro. Vi fortsatte att förbereda oss för förnyelsen av det grundläggande banksystemet. […]