Samlink är en erfaren finländsk leverantör av lösningar inom finansbranschen